Workshops & demo’s

Onderstaande sprekers/ workshopleiders verzorgen de Nationale Boomverzorgingsdag 2019:  
Ivo de Groot [ alg. directeur] – Wolterinck bv.
Arian Essenstam [Professional Manager BeNeLux] – Husqvarna
Workshop: Klimaatbestendige bedrijfsvoering & fleetmanagement

Het veranderende klimaat heeft niet alleen invloed op onze stadsbomen, ook op de manier waarop we werken. Het gebruik van accugereedschap is niet meer weg te denken uit de praktijk, dit zal alleen maar meer worden. Dieselauto’s worden geweerd in binnensteden en met inschrijvingen voor projecten word het steeds belangrijker dat je als bedrijf kan aantonen dat je ‘duurzamer’ werkt. Arian zal vanuit de techniek vertellen wat de ontwikkelingen op dit moment zijn, Husqvarna Fleet Services is een methode om onder andere de uitstoot van machines inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Arian zal over de ontwikkelingen vertellen maar zeker ook over de hoe je het in je bedrijf toe kan passen. Daarnaast zal Ivo als eindgebruiker en bedrijfseigenaar zijn ervaring en kennis delen over hoe hij dit in zijn bedrijf heeft geïmplementeerd. De wijze waarop Wolterinck omgaat met aanvragen en inschrijvingen voor projecten zal Ivo eveneens toelichten, vooral de MVO prestatieladder zal daar onderdeel van uitmaken.

(ETW: Veiligheid bij werken aan bomen – 2 punten)

 

Rik van Drielen [Product specialist] – Stihl
Workshop: Nieuw van Stihl – demo én zelf proberen MS 500i

Dit jaar komt Stihl met de allereerste motorzaag met injectiemotor, de MS500i, dit heeft geresulteerd in een bijzonder sterke en snelle zaag! Tijdens deze workshop zal Rik vertellen hoe de zaag en de technologie precies werkt. Naast de uitleg is er ook de mogelijkheid om de zaag zelf uit te proberen en te ervaren, neem dus je zaagkleding mee (hier beperkt voorhanden). Naast de MS500i zal Rik over de laatste ontwikkelingen van Stihl vertellen en hoe deze in de praktijk te gebruiken zijn.

(ETW: Veiligheid bij werken aan bomen – 2 punten)

DEZE WORKSHOP IS VOL!!!
Ute Sass-Klaassen [Universitair hoofddocent] -Wageningen University & Research
Workshop: Bomen en weersomstandigheden, de gevolgen van afgelopen zomer

Afgelopen zomer was een uitzonderlijke zomer, veel warmte en vrijwel geen neerslag. Wat zijn de gevolgen voor de bomen, heeft dit op de lange termijn nadelige gevolgen? Wat als dit de nieuwe standaard word, zijn onze ‘Nederlandse’ bomen hier wel tegen opgewassen? Vanuit de WUR zijn er enkele onderzoeken op bomen gebied, een van de meest ‘hippe’ onderzoeken is de twitterende boom. Doormiddel van apparatuur op de boom worden diverse gegevens gemeten en getwitterd, hoeveel liter water heeft de boom vandaag opgenomen en hoeveel centimeter in omvang is deze gegroeid. Ute zal u aan de hand van de, tot nu toe, verzamelde data vertellen wat de invloed van bepaalde (extreme) weersomstandigheden is op bomen.

(ETW: Anatomie en fysiologie – 2 punten)

 

Dorien Nooitgedagt [Boomtechnisch adviseur] -BTL Bomendienst
Workshop: i-Tree, stijgende temperaturen & stijgende baten

i-Tree is de laatste jaren aangevuld en ontwikkeld voor de Nederlandse situatie. Inmiddels zijn er twee pilotprojecten geweest met in totaal 14 gemeenten en zijn de eerste ervaringen opgedaan. Het klimaat en daarmee ook de weersomstandigheden veranderen, dit gaat natuurlijk gevolgen hebben voor diverse bomen in ons land. i-Tree brengt de groene baten van bomen in beeld zoals afkoeling van de omgeving, afvoer van regenwater en CO2 afvang en vastlegging. Dit wordt nog veel belangrijker gezien de huidige extremen en de toekomstige veranderingen in het klimaat. Wat zijn de mogelijkheden met i-Tree en zal dit positieve gevolgen hebben voor de groene en maatschappelijke baten van bomen?

(ETW: Bomen en wet – 2 punten)

 

John Parker [Senior technical specialist Arboriculture] – Transport for London
Workshop: Climate change and tree management in the city of London (EN)

Als senior technical specialist Arboriculture bij Transport for London heeft John veel ervaring opgedaan met het beheer van veel, heel veel bomen in de wereldstad Londen. John zal uitleggen hoe het boombeheer in London is georganiseerd en hoe de praktische zaken worden geregeld. Onder meer de coördinatie tijdens een storm en hoe Londen dit praktisch invult zal ook aan bod komen. John zal jullie vertellen hoe ze zich in Londen voorbereiden op het veranderende klimaat. Met veel bomen en verschillende instanties is samenwerken erg belangrijk. Let wel, de presentatie zal in het Engels gegeven worden.

(ETW: Bomen en wet – 2 punten)

DEZE WORKSHOP IS VOL!!!
Thijs Booij [Specialist klimmaterialen]
– Safety Green
Workshop:  Ontwikkeling van klim- en afvangmaterialen

De ontwikkelingen van klim en afvangmaterialen gaan snel, SRT, bolders, gordels, etc.. Thijs zal de laatste ontwikkelingen toelichten, bijvoorbeeld de nieuwe Petzl zig-zag welke geschikt is voor gebruik in een SRT setup maar ook andere ontwikkelingen komen uitgebreid aan bod. Bij het opruimen van stormhout zijn er ook allerlei methoden en materialen die het opruimen vergemakkelijken, de inzet van een winch(lier) is een van deze materialen die vooral in slecht begaanbare plekken een prima oplossing is. Thijs zal deze workshop zo praktisch mogelijk indelen, voor degene die willen is er dus ook de mogelijkheid om materialen/technieken uit te proberen (neem dus je werkkleding mee!).

(ETW: Veiligheid bij werken aan bomen – 2 punten)

 

Erwin van Herwijnen [Groeiplaatsspecialist] – Tree Ground Solutions
Workshop: Innovaties in groeiplaatsvoorzieningen en waterbeheer voor bomen en groen in een stedelijk gebied

Bomen spelen een essentiële rol bij het creëren van een leefbare stad. Ze vervullen niet alleen een verfraaiende en ecologische functie, ook zorgen ze voor verkoeling door verdamping en schaduwwerking, hebben ze effect op de luchtkwaliteit en verbeteren ze meetbaar menselijke gezondheid en de waarde van vastgoed in de stad. Daarnaast kunnen bomen een belangrijke rol hebben in het manage van het water in de versteende stad. Het is de kunst om water ter plekke vast te houden en in te zetten om de stad te vergroenen en het klimaat in de stad te verbeteren. We spreken dan over circulair waterbeheer.  Zo kunnen we de waterproblematiek, verdroging en hittestress in de stad aanpakken.

Om bomen en groen de kans te geven deze ecologische, economische en klimatologische functies te vervullen, is het belangrijk om aan de randvoorwaarden van gezonde groeiplaats te voldoen. Want alleen een gezonde boom kan al die gewenste functies vervullen!

Erwin is specialist op het gebied van groeiplaatsinrichtingen en vertelt wat bomen in een stedelijke omgeving eisen en gaan eisen met de veranderende omstandigheden tevens vertelt hij over de mogelijkheden en welke technieken er zijn om duurzame groeiplaatsen in te richten.

(ETW: Groeiplaats en bodem – 2 punten)

DEZE WORKSHOP IS VOL!!!
Kees Weijtmans [DGA] – Boomrooierij Weijtmans b.v
Cees Schreuder [DGA] – ERES Boomverzorging & Martin van den Top [DGA] – Top verreikerverhuur & Robert Wellink [directeur] – Wellink Equipment
Workshop: Stormschade ruimen 2.0

Het ruimen van stormschade is een van de meest gevaarlijke werkzaamheden in de boomverzorging, elke boomverzorger krijgt hier mee te maken. Helaas gebeuren er elk jaar wel een of meerdere ongelukken tijdens het opwerken van stormhout. De trend in de boomverzorging is dat er steeds meer gebruik word gemaakt van machines tijdens het ruimen van stormhout. Een shovel, mobiele kraan, verreiker, lieren maar ook vrachtwagens met een mast i.c.m. zaagkop worden vaker ingezet, ook tijdens de reguliere boomverzorgingsklussen. Robert zal het een en ander vertellen over de ontwikkelingen en de trend daarin, eveneens zal een stukje wetgeving worden toegelicht. Cees, Martin en Kees zullen hun machines meenemen en hier de mogelijkheden van laten zien. Wanneer is welke machine waar inzetbaar en voor welk type werk kan ik deze gebruiken en hoeveel tijd kan je er mee besparen? Ook dit zal een praktische workshop zijn waarin het merendeel buiten zal plaatsvinden, warme kleding is gewenst.

(ETW: Veiligheid bij werken aan bomen – 2 punten)

DEZE WORKSHOP IS VOL!!!
Martijn van der Spoel  – [Arbor consultancy]
Workshop: Stormen, droogte – bomen onder druk 

Als senior boomtechnisch adviseur met veel ervaring en kennis op het gebied van boomveiligheid zal Jan ingaan op vragen rond risicovolle bomen. Wanneer is een risico wel of niet aanvaardbaar en waarom? Welke hulp biedt specialistische onderzoeksapparatuur en waar liggen hier de grenzen en beperkingen? En wat betekent dit voor de echt ‘moeilijke’ bomen? Vervolgens zal Jan vertellen over recente ervaringen rond boomvraagstukken binnen grootschalige projecten waar steeds meer gewerkt wordt met UAV-GC contracten. In het derde onderdeel van de workshop zal Jan vanuit de praktijk berichten over het monitoren van bodemvocht. De bodemvochthuishouding is niet alleen bij bemalingen een belangrijk thema, maar vraagt ook door de klimaatsveranderingen extra aandacht.

(ETW: Boomveiligheid – 2 punten)

 

DEZE WORKSHOP IS VOL!!!
Wouter Baack [Technisch beheeradviseur Groen] – Gemeente Almere

Workshop: Toekomstbestendig bomenbestand

Wouter is beheerder van de bomen in de gemeente Almere, een van de jongste gemeentes van Nederland met een relatief jong bomenbestand. Inmiddels word er binnen de gemeente wat boomvervangingsplannen uitgevoerd en word er hard gewerkt aan het toekomst bestendig maken van het bomen bestand. In deze workshop zal Wouter vertellen hoe de gemeente Almere dit aanpakt en waarmee ze rekening houden. Welke soorten worden er gekozen en waarom word er voor bepaalde soorten gekozen?

(ETW: Bomen en wet – 2 punten)

 

Jilles van Zinderen [Advocaat bomenrecht] – Manzlegal
Workshop: Storm, klimaat en de zorgplicht

Wanneer worden bepaalde weersomstandigheden gedefinieerd als storm en wanneer is dit overmacht? Jilles heeft als advocaat bomenrecht veel kennis en ervaring op dit gebied en zal deze delen met jullie. Ook het veranderende klimaat zal voor de nodige verandering zorgen bij onze stadsbomen, wat is de invloed op de zorgplicht als het gaat om ‘voorzienbare’ gebreken? Afgelopen zomer braken er bijvoorbeeld in de buurt van Zwolle ‘spontaan’ takken uit een laan populieren, hoe ga je hier als beheerder mee om en wat adviseer je als boomverzorger of adviseur? Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zal Jilles alles inzichtelijk proberen te maken.

(ETW: Bomen en wet – 2 punten)

 

Ad van Bruggen [specialist Eikenprocessierups] – Biocontrole b.v.
Workshop: Eikenprocessierups, dennenprocessierups en biologische bestrijding plaagdieren

Afgelopen jaar waren er veel eikenprocessierupsen, de geleerden voorspellen voor aankomend jaar nog meer rupsen! Ad zal als specialist op het gebied van plaagbestrijding ingaan op de ontwikkelingen van de rupsen in het afgelopen jaar en zal tevens vooruit blikken naar volgend jaar. Ook de bestrijding van de eikenprocessierups zal aan bod komen. Naast de eikenprocessierups krijgen we waarschijnlijk ook te maken met de dennenprocessierups, Ad zal ingaan op de levenswijze en biologie van de rups. Ad besteed naast de processierupsen ook aandacht aan biologische bestrijding van plaagdieren en nieuw in 2019, biologische bestrijding van teken.

(ETW: Ziekten en aantastingen – 2 punten)

 

Rob Borst [Adviseur en consultant Natural Resource Managent] – IPC
Workshop: Urban Tree & Forest Management

De Ontwikkeling van de leefomgeving en bijbehorende processen gaan snel. Klimaat, Duurzaamheid, Biodiversiteit, Veiligheid, Smart, Data, Circulair, Schoon, Gezond en Groen. Een greep uit de belangrijke thema’s voor een toekomstbestendig Nederland. De leefomgeving vloeit ook steeds meer in elkaar over, horizontaal en verticaal. Multifunctioneel  ruimtegebruik en bijbehorend integraal ontwerp, beheer en exploitatie. Vakgebieden en specialisaties veranderen mee. Ook de arbeidsmarkt ontwikkeld zich in rap tempo. Mensen van nu die werken aan de leefomgeving van morgen zijn  nodig.  Om in dit woud van ontwikkeling de groene draad te behouden heeft IPC de boom en de mens centraal gezet in de ontwikkeling van haar opleiding & training. De opleiding ETW heeft in dit kader al een nieuwe vorm gekregen. Aan de opleiding ETT wordt volop gewerkt. In 2020 staat volledig vernieuwde doorlopende leerlijn Urban Tree en Forest Management gepland met ETM als nieuwe loot aan de stam. In deze workshop krijgt u inzicht in deze toekomstbestendige  ontwikkeling in opleiding. Vanzelfsprekend  wordt u in deze workshop ook uitgenodigd mee te werken.

(ETW: Bomen en wet – 2 punten)

 

 

Create a website or blog at WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: