Workshops & voorlichtingsbijeenkomsten

Het programma van de Nationale Boomverzorgingsdag 2023 is bekend!

Je kunt een keuze maken uit maximaal 4 workshops/ voorlichtingssessies. Indeling van de workshops en voorlichtingssessies geschiedt op basis van volgorde van inschrijving.

Sommige workshops kennen een maximum aantal deelnemers en/of worden één of twee keer per dag gegeven.

Indeling van de workshops is op basis van volgorde van inschrijving en daarom vragen we bij jouw inschrijving om een alternatief op te geven.

Bomen aan het woord door: Bert Barten
We hebben geen klimaat- en biodiversiteitscrisis, maar een verbindingscrisis, weet Bert Barten. Met zijn project Talking Trees geeft Bert Barten als artiest en wetenschapper de natuur een stem. Hij doet dit door een connectie te maken met de sapstromen van bomen. Dit maakt hij voor mensen toegankelijk en beleefbaar in beeld en geluid. Tijdens zijn workshop gaat hij aan de slag met bomen op het IPC terrein. Dit levert een totaal andere boomdimensie op dan we zijn gewend in onze vakwereld.
Deze workshop wordt 1x per dag gegeven
2 ETT punten

2 ETW punten: Boombescherming

Beoordelen en waarderen (Veteranen)bomendoor: Tom Joye
Sinds een aantal jaar bestaat in Europa VETcert; een project en certificering gericht op het duurzaam in stand houden van onze waardevolle, oude bomen. Tom Joye van Inverde (België) is één van de grondleggers van dit project. In zijn workshop deelt hij graag zijn kennis en enthousiasme over veterane bomen. Wat is een veterane boom? Waarom zijn juist deze bomen zo waardevol en belangrijk voor onder meer onze bestaansgeschiedenis en de biodiversiteit? Hoe kunnen we deze bomen beter beschermen? Tevens gaat hij in op de VETcert certificering. Wat houdt deze in en hoe kun je deze behalen.2 ETT punten

2 ETW punten: Boombescherming

Ergonomisch klimmen door: Thijs Booij + Charn Setchell-Walen
Klimmen en werken in bomen. Het is uitdagend en mooi werk. Tegelijkertijd kan het ook zeer belastend zijn voor het lichaam. Met als gevolg blessures, mindere inzetbaarheid in het werk en zelfs blijvend letsel. Daarom is klimmend werken ook de laatste stap in de Arbo beslisboom “werken op hoogte”. Als we dan moeten klimmen, laten we dat dan zo zorgvuldig en ergonomisch mogelijk doen. Charn is een ervaren klimmer uit de praktijk en IPC trainer. Samen met Tijs Booij van Safety Green laat hij je kennis maken met innovaties op het gebied van veilige en ergonomische klimtechnieken. In deze workshop ga je onder begeleiding van deze deskundigen ook zelf aan de slag met deze klimmethoden en krijg je praktische tips voor je klim uitrusting en je klimtechniek. P.S. Je kunt je eigen klimset meenemen.2 ETT punten

2 ETW punten: Veiligheid bij werken aan bomen

Accuzaag Arenadoor: Husqvarna, Stihl, Makita, Ego
Duurzaam werken is de eis in de buitenruimte. Met als gevolg dat de 2 takt kettingzagen en tophandles zo langzamerhand aan de wilgen gehangen kunnen worden. De accukettingzagen nemen in een razend tempo hun plaats over. In de Accuzaag Arena kun je zelf testen wat de beste zaag is voor jou werkzaamheden en toepassingen. Deskundigen van Echo, Ego, Stihl, Husqvarna en Makita/Dolmar stellen hun nieuwste modellen ter beschikking om zelf te testen en geven toelichting op de innovaties en het bereiken van de beste zaagprestaties.2 ETT punten

2 ETW punten: Veiligheid bij werken aan bomen

Biodiversiteit verbeteren in/bij bomen door: Eddy Schabbink
Biodiversiteit, de term is inmiddels stevig ingedaald in onze buitenruimte. We moeten werken aan meer en een betere biodiversiteit. Wat houdt dat dan in en hoe doe je dat? Eddy Schabbink is bij IPC de persoon die daar dagelijks mee bezig is. Van strategisch niveau t/m de praktische werkvloer. In deze workshop maakt hij het begrip biodiversiteit concreet. En hij geeft tips om met biodiversiteit aan de slag te kunnen en aantoonbaar goede resultaten te behalen met een focus op de volle breedte van de boomverzorging.2 ETT punten

2 ETW punten: Snoeien en kroonverankering

Zorgvuldig werken in/bij bomen ten aanzien van flora en fauna door: Marieke Teunissen
Flora en fauna bepalen mede de waarden van ons boombestand. Daarom moet op plaatsen met beschermde flora en/of fauna aantoonbaar zorgvuldig worden gewerkt. Daarvoor zijn diverse gedragscodes beschikbaar. De meeste verlopen in principe in juni 2023. Hoe gaat het bevoegd gezag hiermee om? Marieke Theunissen is namens EcoConsult betrokken geweest bij de ontwikkeling en introductie van de gedragscode Soortbescherming voor gemeenten, van Stadswerk. Tijdens haar workshop krijg je inzicht in de actuele ontwikkelingen rond de Wet natuurbescherming/Omgevingswet en de toepassing van gedragscodes in relatie tot boomwerkzaamheden.2 ETT punten

2 ETW punten: Bomen en wet

Bomen op begraafplaatsen, is ruimte de beperkende factor?door: Ada Wille + Gerhard Guliker en Jan Floor
Begraafplaatsen krijgen steeds meer een functie als openbare ruimte. Waar begraafplaatsen decennia lang gemeden werden. Worden ze nu meer en meer gewaardeerd als gedenkparken die rust en ontspanning bieden in de drukke stedelijke ruimte. De bomen op begraafplaatsen – veelal prachtige, monumentale exemplaren – vertegenwoordigen bovendien belangrijke cultuurhistorische, dendrologische en ecologische waarden. Mede vanwege die functieverschuiving kunnen we uit de ervaringen leerpunten halen voor de boomverzorging in de stad.

Jan Floor (boswachter monumentale parken van Gemeente Arnhem), Gerhard Guliker (coördinator van de IPC opleiding begraafplaatsen) en Ada Wille (houdt zich al jaren bezig met bomen op begraafplaatsen en heeft daarover een boek gepubliceerd) nemen u graag mee naar begraafplaats Moscowa om daar o.a. stil te staan bij de waarden van bomen, het ruimtebeslag en het meervoudig ruimtegebruik.
2 ETT punten

2 ETW punten: Groeiplaats en bodem

Duurzame innovaties in persoonlijke beschermingdoor: Laurent Mas
Veiligheidskleding wordt continue verbeterd. De uitdaging is een combinatie van lichter, ademender, veiliger, flexibeler, slijtvaster en tegenwoordig ook duurzamer. Laurent Mas van Sip Protection (onderdeel van de Sioen groep) geeft tijdens zijn workshop inzicht in de kleding innovaties op het gebied van veiligheidskleding. Hij geeft informatie en achtergronden over huidige producten en laat zien met welke (duurzame) ontwikkelingen de kleding industrie bezig is. Ook krijg je tips over het wassen en schoonmaken van je veiligheidskleding en er is tevens gelegenheid om de nieuwste veiligheidskleding te zien en te testen/passen.2 ETT punten

2 ETW punten: Veiligheid bij werken aan bomen

Bomen en de Omgevingswet, een mooie combinatie?!door: Rob Borst
De ingangsdatum van de Omgevingswet is wederom uitgesteld en verplaatst naar januari 2024. Dat geeft ons mooi de gelegenheid om ons nog beter op deze nieuwe wet voor te bereiden. In de geest van deze wet kunnen we vandaag natuurlijk al aan de slag met bomenacties waar we in Nederland behoefte aan hebben. Wat kun je doen als boombeheerder, boomadviseur en boomverzorger? Rob Borst is beheerder bossen en parken in de gemeente Arnhem. In zijn workshop geeft bij o.b.v. de Omgevingswet en de Europese Green Deal, actuele boomvoorbeelden uit de Arnhemse praktijk. Deze zitten vol met tips en mogelijkheden voor uw eigen situatie. Aan de slag met natuurvolgend boombeheer!2 ETT punten

2 ETW punten: Bomen en wet

Wat is de noodzaak van genetische variatie van bomen? door: Paul Copini
Onder andere de enorme essentaksterfte en klimaat problematiek in Nederland maakt dat we weer stil staan bij de genetische variatie van onze boombeplantingen. Als we dat vervolgens combineren met de op dit moment veel gebruikte teeltmethoden zoals enten en oculeren komen de risico’s op tafel. Daarnaast is autochtoon/inheems plantmateriaal nagenoeg niet te krijgen. Wat moet er veranderen op het gebied van het inzetten van bronnen voor plantmateriaal en het vermeerderen van plantmateriaal om onze boombestanden robuust genoeg te maken voor de toekomst?
Paul Copini is als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Genetische Bronnen van de WUR en biedt graag inzichten via zijn workshop over genetische variatie. Let op, deze workshop draait maar in 1 ronde!
2 ETT punten

2 ETW punten: Boombescherming

Ecologische score van bomen door: Henry Kuppen
Ecosysteemdiensten zijn een belangrijk hulpmiddel om harde waardes van bomen te onderbouwen. Belangrijke ecologische waardes zit hier echter niet in verwerkt. Ook hierbij is een oude boom waardevoller dan een jonge boom. Waarom is dat zo? Wat zijn dan die ecologische waarden en wat zijn waardevolle kenmerken aan bomen? Henry Kuppen en zijn collega’s van Terra Nostra hebben er 2 jaar lang de hersens op gekraakt. Het resultaat is een registratie methode van boomhabitats en biotopen die hij graag met je deelt tijdens zijn workshop.2 ETT punten

2 ETW punten: Boombescherming

Innovaties in beoordeling van boomgebreken & boomrisico’s door: Frank Rinn
Boomveiligheid is een belangrijk gegeven voor boomeigenaren en boomtechnici. De huidige toegepaste kennis stamt vooral uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Zijn deze methoden nog steeds goed en bruikbaar? Frank Rinn is een van de vroege onderzoekers aan bomen en een technologische Willie Wortel. Hij heeft onder meer de Resistograph uitgevonden. Tot op heden onderzoekt hij biomechanische sterkte van bomen over de gehele wereld. Volgens hem is het tijd voor een update van het beoordelen van de boomveiligheid. Zijn bevindingen en resultaten deelt hij graag met je tijdens zijn workshop. Let op er zijn maar 2 workshops per dag! (workshop in Engels)2 ETT punten

2 ETW punten: Veiligheid bij werken aan bomen

Bescherming Monumentale bomen door: Joris Hellevoort
Zijn functie is o.a. Boswachter Utrechts Landschap en Joris is auteur van het boek  “De wortels van ons land”.
Wanneer is een boom waardevol en wanneer zelfs monumentaal? Vaak gaat er een hele historie aan vooraf.  Joris heeft daar zijn levenswerk van gemaakt.
In zijn workshop deelt hij graag deze verhalen met je en staat hij stil bij het register monumentale bomen van de Bomenstichting. Zijn boek neemt hij mee.
2 ETT punten

2 ETW punten: Boombescherming

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑