Workshops & voorlichting

Nieuwe inzichten worden gegeven middels de onderstaande workshops:

Workshop: (vol!)
Geodata en boombeheer | door: Joost Verhagen – directeur Cobra Adviseurs

De hedendaagse doelen en functies van veel bomen zijn heel anders dan de motieven waarvoor destijds de bomen zijn aangeplant. Hoe krijgen we inzicht in het heden en verleden en hoe kunnen we geografisch rekenen met bomen om de doelen te verwezenlijken en waarden concreet te maken? (ETW: 2 punten Bomen en Wet)


Workshop: (vol!)

Boom Effect Analyse 2.0 | door:  
Edwin Koot en Herman Best – Bomenstichting

Wat houdt de nieuwe aanpak van de Boom Effect Analyse in en hoe kunnen we er nog beter voor zorgen dat bomen duurzaam behouden blijven in de context van de vernieuwing van Nederland? (ETW: 2 punten Boombescherming)

Workshop: (vol!)
Rekenen met Biomassa | door: Frans 
Debets -Debets bv

Wat levert een snoeironde in uw bomenbestand op aan energie uit biomassa? Hoe werkt de biomassa markt en wat zijn de kwaliteitseisen? Tevens geeft Frans u inzicht in de prijzen en het omrekenen van kuub naar ton naar kWh en Joules. (ETW: 2 punten Bomen en Wet)


Workshop: (vol!) 
Wat is de juiste klimtechniek voor de klus? | door: Wouter Schulp – trainer IPC Groene Ruimte

Inmiddels zijn er tal van klimmaterialen en klimtechnieken bekend in de boomverzorging. Maar welke methode(n) is nu optimaal voor welk werk? Wouter geeft u inzicht en een helder kader om een afgewogen keuze te maken. (ETW: 2 punten Veiligheid bij werken aan bomen)


Workshop: (vol!)
I-tree, van theorie naar de praktijk | Vereniging Stadswerk Nederland 

Actuele stand van zaken van de I-tree pilots in Nederland. Inzicht in de resultaten. Wat levert het op en hoe gaan we verder? Wat kan I-tree voor de werkzaamheden van de ETT-er en ETW-er betekenen? (ETW: 2 punten Bomen en Wet)


Workshop: (bijna vol!)

Het nieuwe zagen  | door: Silvester Jonkers – trainer IPC Groene Ruimte

Zaagt u al duurzaam, bv op basis van de CO2 prestatieladder? Op papier ziet het er vaak allemaal goed uit. Maar nu de praktijk. Welke keuzes verdienen nu echt aandacht bij het concreet invulling geven aan een gezonde, veilige en effectieve uitvoering van een zaagklus?

Deze workshop geeft u houvast bij het concreet maken van duurzaam werken in de boomverzorging. Er wordt aandacht besteed aan de techniek en de werkmethodiek. (ETW: 2 punten Veiligheid bij werken aan bomen)


Workshop: (vol!)

Biodiversiteit en boomonderhoud | door: Rob Arbeider – adviseur IPC Groene Ruimte

Inzicht in biodiversiteit? Dat kun je meten! Hoe kunnen we vervolgens planmatig met boomonderhoud omgaan ter verhoging van de biodiversiteit? (ETW: 2 punten Snoeien en kroonverankering)


Workshop: (vol!)

Boombeheer, van risico’s naar waardevolle assets | door: 
Pieter Veldstra – trainer IPC Groene Ruimte

In het hedendaagse boombeheer voert risicomanagement de boventoon. Het resultaat is dat we steeds minder oude bomen hebben en de potentiële waarde van het boombestand bij lange na niet wordt gehaald. Hoe gaan we dat verbeteren? (ETW: 2 punten Boomveiligheid)


Workshop: (vol!)

Benut u de hoogste waarde van hout? | door: 
Meindert Bruggemans – Bosgroep Midden Nederland

Nationale Rondhoutveiling februari 2017, een Amerikaanse eik van ruim 10 m3 uit het centrum van Oosterbeek brengt € 940,= per kuub op; € 9.400,= voor 1 stam! Naast de hoge opbrengst van de eik krijgt deze boomstam ook een nieuwe toekomst in de vorm van diverse mooie producten. De waarde neemt alleen maar toe en het hout blijft lang in gebruik; duurzaamheid op z’n best. Hoe kunt u de waarde van hout optimaal benutten en wat zijn hiervoor de kwaliteitscriteria? (ETW: 2 punten Bomen en Wet)


Workshop: (vol!)
Groeiplaats innovaties in de praktijk | door: 
Erwin van Herwijnen, Tree Ground Solutions (TGS)

TGS heeft in 2017 twee prijzen gewonnen met haar innovatieve boomprojecten. Goed om kennis te maken met de achtergronden en de know how.

Hoe maken we een groeiplaats in stedelijk gebied die voldoet aan de boomtechnische randvoorwaarden en tegelijkertijd een oplossing biedt voor de waterproblematiek? Erwin geeft u inzicht in de mogelijkheden en de aandachtspunten om uw project tot een succes te maken. (ETW: Groeiplaats en bodem)


Workshop: (vol!)

Essenties van een boombestek | door: Rob Borst – adviseur IPC Groene Ruimte

Bestekken en contracten, voor velen is het taaie materie. Het goed lezen en analyseren van een bestek kan echter veel geld opleveren c.q. kosten besparen. Rob Borst leert u enkele essentiële contract onderdelen voor de boomverzorgingspraktijk duidelijk te krijgen. (ETW: 2 punten Bomen en Wet)


Workshop: (vol!)

Kroonverankering | door: Thijs Booij – Safety Green

Wanneer is het zinvol om een verankering aan te brengen? Wat zijn de technische mogelijkheden en hoe breng je op de juiste wijze een verankering aan?  Zijn er nog bijkomende (snoei)werkzaamheden nodig? Al deze vragen komen aan bod tijdens deze workshop en u gaat zelf ook aan de slag. Tevens is er aandacht voor de levensduur en het onderhoud van de verankering. (ETW: 2 punten Snoeien en kroonverankering)

 

Workshop: (vol!)
Groeiplaatsverbetering, is dat noodzakelijk? | Door: Ivo de Groot – Terrafit

Een slechte conditie van de boom wordt vaak veroorzaakt door een gebrek aan voedingstoffen en/of het beperkt kunnen opnemen van beschikbare voedingsstoffen.

Dit komt onder meer doordat er op veel groeiplaatsen essentieel bodemleven ontbreekt, groeiruimte inmiddels in gebruik is voor andere functies en/of zodanig verdicht is dat deze niet meer bruikbaar is voor de boom.De stelling voor deze workshop luidt dan ook:  Een actieve groeiplaatsverbetering is noodzakelijk voor het behoud en duurzaam functioneren van veel straat- en laanbomen.Ivo de Groot legt u uit waarom en demonstreert tijdens deze workshop de Terrafit methode. (ETW: 2 punten Groeiplaats en bodem)


Voorlichtingsbijeenkomst: (vol!)
Europees zaagbewijs (ECC/ECS) | door: Roland Tromp – National Agency EFESC en trainer IPC Groene Ruimte

Staatsbosbeheer vereist het inmiddels van de personen die op haar terreinen zaagwerkzaamheden uitvoeren. Wat is het precies, wat zijn de ontwikkelingen en hoe behaal ik zo’n zaagbewijs? (ETW: 2 punten Veiligheid bij werken aan bomen)

 

 

Create a website or blog at WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: