Webinars & workshops

Tijdens de Nationale Boomverzorgingsweek van 07 t/m 11 december kunt u GRATIS deelnemen aan de volgende webinars en workshops.


ma 07 decemberwebinar & workshophost
16.00 uur De koers naar integraal boombeheer

De dynamiek rondom bomen gaat sneller dan dat bomen groeien. Welke aanpak is er op strategisch niveau gewenst en hoe verhoud dat zich tot thema’s zoals stadsontwikkeling, belevingsgroen en voedselbehoefte? Welke balans kunnen we uitwerken met de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen/Sustainable Development Goals ?
Rob Borst geeft handvatten voor een praktische uitwerking.

1 ETW-hercertificeringspunt Boombescherming
Rob Borst – IPC Groene Ruimte
16.00 uur Reacties en resultaten van de pilot opleiding European Tree Manager

In september is de pilot groep van start gegaan. Wouter praat u bij over de eerste ervaringen van de deelnemers en de verdere ontwikkeling van de opleiding en het examen.

1 ETW-hercertificeringspunt Boombescherming
Wouter Schulp – IPC Groene Ruimte 

di 08 decemberwebinar & workshophost

16.00 uur
Bomen en biodiversiteit in relatie met de Omgevingswet 

De Omgevingswet treed pas in 2022 in werking. Dus er is extra tijd voor een goede voorbereiding.
Bomen en biodiversiteit kunnen dat niet zelf regelen. Hoe geef je ze de juiste aandacht en een goede plaats?

1 ETW-hercertificeringspunt Bomen en wet
Eddy Schabbink   en Gerhard GulikerIPC Groene Ruimte
16.00 uur Aan de slag met de Stadswerk Gedragscode Soortbescherming

Na 5 jaar maken en schaven is het einde in zicht. In 2021 kunnen we met de nieuwe Stadswerk gedragscode aan de slag! Wat biedt de gedragscode voor een zorgvuldige aanpak bij Boomtechnische werkzaamheden?

1 ETW-hercertificeringspunt Bomen en wet
Ronny Sprong – IPC Groene Ruimte  & Marieke Teunissen – Ecoconsult

woe 09 decemberwebinar & worshophost

16.00 uur
Op weg naar een klimaatbestendig boombestand

De klimaatverandering valt niet meer te ontkennen. De zomers van afgelopen jaren hebben duidelijk hun stempel gedrukt op onze boombestanden. Hoe werk je toe naar en klimaat bestendiger boombestand? Welke praktische oplossing zijn deze winter al uit te voeren? Wouter gaat met u de uitdaging aan.

1 ETW-hercertificeringspunt Boombescherming
Wouter Baack – Gemeente Almere

do 10 decemberwebinar & workshophost
16.00 uurWat kunnen we met klimaat compenserende groeiplaatsvoorzieningen?

Het blijkt een stevige uitdaging om de  stad klimaatproef te maken. Voor de buitenruimte geldt als problematiek het contrast tussen het snel kunnen verwerken van hoosbuien versus het tegen gaan van verdroging. Met name die verdroging  geeft de laatste jaren veel problemen voor het behoud van ons boombestand. Door hele simpele maar doeltreffende technieken is het mogelijk om deze problematiek aan te pakken.
 
Erwin heeft een schat aan praktijkvoorbeelden en deelt graag deze kennis en inzichten met u.

1 ETW-hercertificeringspunt Groeiplaats en bodem
Erwin van Herwijnen – Tree Ground Solutions 

vr 11 decemberWebinar & workshophost
16.00 uurHet vernieuwde RAW hoofdstuk Boomverzorging

Dit jaar is de vernieuwde RAW systematiek uitgekomen. Welke handvatten biedt deze standaard voor het contracteren en uitvoeren van boomtechnische werkzaamheden?

1 ETW-hercertificeringspunt Bomen en wet
Jacques Teunissen – CROW
16.00 uur Het nieuwe snoeien

Geen enkele boom wil graag gesnoeid worden en toch is het 1 van de belangrijkste werkzaamheden van de boomverzorger. In deze workshop gaan we de uitdaging aan om richting duurzaam en groeibewust snoeien te werken. Doet u mee?

1 ETW-hercertificeringspunt Snoeien en kroonverankering
Wouter Schulp en Ronny Sprong

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑